Autor Wątek: DAWNA ANKIETA DLA KANDYDATA/KANDYDATKI NA CZŁONKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ  (Przeczytany 10466 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Jerzy Łucki

  • Konsultant genealogiczny,
  • Administrator
  • *****
  • Wiadomości: 3129
  • Podziękuj: 37
DAWNA ANKIETA DLA KANDYDATA/KANDYDATKI
na CZŁONKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ

          Ankietę prosimy wydrukować, wypełnić, podpisać własnoręcznie i wraz z załącznikami przesłać pod adresem pocztowym:

Zarząd Główny Związku Szlachty Polskiej
80-841 Gdańsk,
ul. Grodzka 12.

ANKIETA --> http://www.szlachta.org/ankieta_formularz.htm (wersja html)

ANKIETA --> http://www.szlachta.org/ankieta.pdf (wersja PDF)

 

          Wszystkie informacje podane przez Kandydata/Kandydatkę w Ankiecie mają status poufny i nigdy nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Kandydata/Kandydatki.

          Prosimy o możliwie szczegółowe wypełnienie ankiety. Każdy, nawet pozornie nieistotny szczegół dotyczący przodków
i genealogii może mieć znaczenie.

          W przypadku, gdy informacje podane w Ankiecie okażą się niewystarczające - można je uzupełnić w oparciu o wskazówki Konsultantów Genealogicznych Związku Szlachty Polskiej. Konsultanci służą pomocą w uzupełnieniu informacji.


WYCIĄG ZE STATUTU ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ

ROZDZIAŁ III
Członkowie Związku.

§ 12.  Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych i honorowych.

§ 13.  1. Członkiem zwyczajnym Związku może być obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który spełnia ponadto wymogi przewidziane w niniejszym paragrafie
2. Do Związku może zostać przyjęta osoba:
1)  pochodzenia szlacheckiego w linii męskiej (syn lub córka ojca szlachcica),
2)  która ukończyła 18 rok życia,
3)  zgadzająca się z postanowieniami statutu i deklaracji programowej,
4)  uznająca za fundamentalne wartości wyrażone w haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

§ 14.  Do Związku nie może być przyjęta:
1. Osoba karana sądownie za przestępstwa.
2. Osoba, która była funkcjonariuszem w partii komunistycznej lub w jej przybudówkach.
3. Osoba należąca do hitlerowskiego lub stalinowskiego aparatu represji.
4. Osoba należąca do komunistycznych organów bezpieczeństwa w okresie 1944–1990.
5. Osoba niehonorowa.
6. Osoba należąca do organizacji, która w sposób nieuprawniony nadaje ordery, tytuły arystokratyczne, herby lub szlachectwo lub tytuły organizacyjne jednobrzmiące z tytułami szlacheckimi czy arystokratycznymi, a także osoba, która nie należąc do takiej organizacji wspiera ją lub przyjmuje nadawane przez nią tytuły. Listę takich organizacji określa i aktualizuje Zarząd Główny w drodze uchwały.

§ 15.  Przyjęcia w poczet Członków zwyczajnych Związku dokonuje Zarząd Główny Związku na podstawie pisemnej ankiety kandydackiej. Formę i treść ankiety ustala Zarząd Główny po zasięgnięciu opinii Konsultantów Genealogicznych.

§ 16.  1. Zarząd Główny powołuje w drodze uchwały Konsultantów Genealogicznych Związku. Konsultantem Genealogicznym Związku może być osoba wykazująca się wybitną wiedzą z dziedziny genealogii szlacheckiej. Aktualna lista konsultantów jest jawna i dostępna osobom zainteresowanym.
2. W przypadku, gdy dane przedstawione przez kandydata w ankiecie nie pozwalają na jednoznaczne podjęcie uchwały o przyjęciu w poczet Związku, Zarząd Główny zwraca się do właściwych według ich specjalności Konsultantów Genealogicznych Związku o wydanie opinii.
3. Po zapoznaniu się z opinią Konsultantów Genealogicznych Zarząd Główny podejmuje uchwałę:
-  przyjęciu w poczet Członków Związku, lub
-  odmowie przyjęcia w poczet Członków Związku, lub
-  odesłaniu ankiety kandydackiej do uzupełnienia przez kandydata.
4. Do uchwały o odmowie przyjęcia dołącza się uzasadnienie merytoryczne.
5. Po uzupełnieniu przez kandydata odesłanej ankiety kandydackiej postępowanie rekrutacyjne biegnie od początku.
6. W przypadku przedstawienia przez kandydata, któremu odmówiono Członkostwa w Związku, nowych informacji, które uzasadniałyby jego przyjęcie do Związku, Zarząd Główny na podstawie pisemnego wniosku kandydata, po jego rozpatrzeniu wydaje właściwą uchwałę.
7. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego oraz przesyła do podpisu formularz Deklaracji Członkowskiej.
« Ostatnia zmiana: Niedziela, 03 Mar 2013, 22:46:49 wysłana przez Jerzy Łucki »
Jerzy Franciszek Łucki
Levavi oculos meos ad montes